Treballen per a la integració real i eficaç de persones amb necessitats especials

Treballen per a la integració real i eficaç de persones amb necessitats especials

Que les persones amb discapacitat i risc d'exclusió social puguin viure en plena igualtat de condicions

Que les persones amb discapacitat i risc d'exclusió social puguin viure en plena igualtat de condicions

Desenvolupem programes d’integració i inserció en diversos aspectes de la vida d’una persona

Desenvolupem programes d’integració i inserció en diversos aspectes de la vida d’una persona

FORMACIÓ, OCUPACIÓ, COMUNICACIÓ I TIC

 • Els nostres punts clau

 • Igualtat d'oportunitats

 • Pont entre món empresarial i món social

 • Diversitat

 • Treball en xarxa

 • Confiança en els joves

 • Innovació en el desenvolupament de les TIC's

 • El nostre objectiu

  FUNDACIÓ GRUPO HADA té com a principal objectiu desenvolupar un model transversal d’integració social. Tots els nostres serveis i projectes comparteixen aquesta matriu comuna i cada un d’ells es desenvolupa d’una manera determinada i concreta, sota uns objectius específics.

  Cadascun dels nostres agents socials s’ocupa de desenvolupar programes d’integració i inserció en diversos aspectes de la vida d’una persona: formació, ocupació, comunicació i TIC.

 • Valor afegit

  El nostre punt de partida és buscar vies innovadores per crear processos integrals en aquells àmbits on encara no s'ha iniciat -o s'està iniciando- un camí i treballar des d'una òptica transversal de manera que l'eix principal d'un projecte s'alimenta dels altres i viceversa.

  Els nostres projectes són innovadors i aporten valor addicional a les persones beneficiàries i a aquells agents públics i privats que col·laboren amb nosaltres. La nostra visió és aconseguir, mitjançant l'augment de l'impacte dels nostres projectes, que les persones amb discapacitat i risc d'exclusió social puguin viure en plena igualtat de condicions.

 • Descobrint la FADA que hi ha en tu...

  Fundació Grupo Hada

 • Treballem per i amb persones amb necessitats especials i en risc d'exclusió social, donant especial atenció a les persones amb discapacitat, com a col·lectiu que presenta un major grau de necessitat d'atenció especialitzada en aquests àmbits, i és per això que es fa imprescindible treballar amb aquest col·lectiu una sèrie d'eines i mecanismes que dotin de capacitat comunicativa, expressiva i per a una millor inserció sociolaboral. Només així es podrà dotar aquestes persones d'independència, autonomia i autogestió.

 • Compromís Hada

  Els nostres col·laboradors