FUNDACIÓ GRUPO HADA BLOG

Les nostres notícies i publicacions

Conveni amb Aula Mentor

15/12/2015

¿Què es Aula Mentor?

Aula Mentor neix l'any 1992 en el si de el Programa de Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació de l'Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, per la qual cosa actualment compta amb una dilatada experiència que supera els vint anys d'existència.

Es concep com un mecanisme per apropar a la població i amb especial atenció a aquella la residència es troba allunyada dels grans nuclis urbans, d'una oferta formativa, cultural i de difusió de les Tecnologies de la Informació i Comunicació que no seria possible proporcionar per els mecanismes tradicionals donat el cost que això suposaria.

Es dissenya sota un model econòmic que busca la sostenibilitat econòmica i l'aprofitament dels recursos existents. Entre els seus senyals d'identitat destaca el caràcter obert atès que no hi ha requisits d'accés i proporciona una oferta que s'adapta a les necessitats de la població adulta. El model flexible sense terminis ni ritmes basat en una atenció tutorial personalitzada i amb materials desenvolupats específicament. I a distància mitjançant l'ús de les Tecnologies de la informació i la comunicació desenvolupant la competència digital.

Aula Mentor és per tot això un model consolidat de cooperació. Els costos tutorials es cobreixen amb la reduïda matrícula que abonen els alumnes i les instal·lacions es comparteixen amb altres accions formatives o d'ús lliure per tal de reduir la bretxa digital, el que afegeix un alt grau d'eficiència als recursos. Aquesta iniciativa de formació compta amb reconeixement a nivell europeu a l'haver estat seleccionada com una de les 14 bones pràctiques en l'Inventari de la Unió Europea.

Perquè aquesta col·laboració entre Aula Mentor i Fundació Grup FADA?

Fundació Grup FADA treballa per a la millora de la qualitat de vida dels col·lectius amb necessitats especials i amb risc d'exclusió social, oferint serveis i programes de formació i inserció per a la seva inclusió social i laboral en un entorn "normalitzat". Per a això, la Fundació Grup FADA realitza la recerca i desenvolupament d'iniciatives tecnològiques a nivell estatal que puguin facilitar l'accessibilitat global contribuint a l'benefici general de la societat ia la millora de la competitivitat de les empreses mitjançant el desenvolupament de el coneixement tecnològic, realitzant activitats de R + d + I i el desenvolupament de la seva aplicació.

Què suposa la signatura d'el conveni de col·laboració?

La signatura de l'conveni de col·laboració té per objecte establir els termes i condicions generals per estendre a la Fundació Grup FADA la formació no reglada de persones adultes a través d'Internet amb el desenvolupament de la iniciativa de formació oberta anomenada "Aula Mentor" posant a l'abast dels ciutadans materials de formació amb assistència tutorial telemàtica.

A més s'han d'establir mesures de col·laboració per dur a terme l'adaptació de materials formatius perquè aquests responguin a les necessitats específiques de les persones amb necessitats especials.

Finalment s'establirà un mecanisme que permeti la inscripció de la formació específica organitzada per la Fundació Grup FADA en matèria de Llengua de Signes en el registre de formació no reglada d'Aula Mentor.