FUNDACIÓ GRUPO HADA BLOG

Les nostres notícies i publicacions

Treballar a LIDL gràcies a Grupo Hada a través del Programa Integral IMJOVA

20/12/2016

En el Marc del Programa, el Programa Integrals IMJOVA específic per a joves amb diversitat funcional i de col·lectius de major vulnerabilitat que FUNDACIÓN GRUPO HADA duu a terme regulat pel Servei d’Ocupació de Catalunya s’ha signat un Conveni de Col·laboració amb l’empresa LIDL per dur a terme diferents accions de gestió i suport a la inserció de joves amb diversitat funcional inscrits en el Sistema de Garantia Juvenil que participen en el programa de la pròpia entitat.

El Programa Integrals IMJOVA del Servei d’Ocupació de Catalunya és un programa d’iniciatives de segones oportunitats o noves oportunitats dirigit a les persones joves inscrites en el Sistema de Garantia Juvenil, dins del rang d’edat determinat, i en l’Acord de Govern de 26 de maig de 2015 pel qual s’aprova el programa d’Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014 a 2020 regulat per l’ORDRE EMO/319/2015, de 14 d’Octubre del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Des del nostre inici de programa el passat 30 de desembre del 2015 i fins avui s’han inserit un total de 10 joves amb contractes indefinits als diferents centres de treball que LIDL disposa en tot Catalunya. Grupo Hada no solament ha contribuït en la selecció i el procés dels joves, sinó també, ha participat activament en accions de suport i recolzament als llocs de treball per assegurar la seva adaptació i continuïtat en el seu lloc de treball.