CURSOS ONLINE

Campus Hada Online

Des de la Fundación GRUPO HADA hem programat el següent Pla de Formació Online dirigit a totes les persones majors de 18 anys, interessades a aprendre practicant la Llengua de Signes Espanyola.


Característiques del Pla de Formació Online:

 • Les classes són virtuals.

 • Horari llilure, planificat per tu mateix.

 • Formació de 120 hores dividides en 4-5 mesos (calendari flexible).

 • Tutories individualitzades.

 • Els docents atenen a qualsevol consulta de l'alumnat amb el menor temps possible.

 • La metodologia d'aquesta formació es basa en l'evacuació contínua juntament amb la prova final i el seguiment de procés individualitzat pel docent, amb la finalitat que l'alumnat pugui evolucionar de manera motivada el seu aprenentatge de Llengua de Signes Espanyola.

 •  Les activitats d'evaluació contínua i la prova final es realitzen mitjançant una gravació de vídeo signada. Després s'entrega per via correu electrònic específic al seu docent de referència. El docent ho corregeix en un període de 3 o 4 dies hàbils i facilita el seu vídeo de correccions corresponents a cada alumne. Així, aquest pot progressar millorant de mica en mica la expressió de Llengua de Signes Espanyola, arribant satisfactòriament fins al nivell complert.

 • Al finalitzar el curs, s'obtindrà el certificat digital de dita formació segellada per la nostra entitat Fundació Grupo Hada i enquadrats en activitats segons l'article dècim d) La Resolució de 27 de maig de 2016 de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional, i Universitats, per la que es convoquen subvencions a entitats privades sense finalitats de lucre per la realització d'actuacions dirigides a l'atenció educativa del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Procés de Matricula:

No hi ha un nombre limitat de places pel curs.

 • Per a realitzar la inscripció s'ha d'enviar la següent documentació:
 • Còpia del comprovant bancari del pagament de la matrícula
 • Fotocòpia del NIF/NIE a dues cares
 • Dir el tipus de matrícula desitjada: Nivell A1, Nivell A2 o Pack A1+A2
 • Aquesta informació s'ha d'enviar per correu electrònic a: online@grupohada.org

Material del curs:

El nostre CAMPUS HADA Online - Accés a la plataforma formativa al material didàctic, a les activitats elaborades, als foros (en cas de consultar alguna pregunta o dubte) i als continguts audiovisuals del curs de Llengua de Signes Espanyola.

* La realització del campus fou gràcies a la subvenció del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Programa de Tecnologies de la Informació i la Comunicació 2015/16.