CURSOS ONLINE

Campus Hada Online

Curs online de LSE A1

Llengua de signes espanyols - Nivell A1
Duració: 120 hores

200.00

Continguts:

El curs de Llengua de Signes Espanyola A1 està dividit en 7 unitats formatives, en total de 120 hores. Els temaris de cada unitat són:

• Unitat 0. Presentació de el curs.

• Unitat 1. Marc general de la Llengua de Signes Espanyola.

• Unitat 2. Presentació, salutacions i iniciació bàsica a la comunicació en LSE.

• Unitat 3. Sobre nosaltres? i altres aspectes de la vida diària.

• Unitat 4. La família i altres recursos de la vida diària.

• Unitat 5. La casa, la ciutat i la planificació de el temps en LSE.

• Unitat 6. Aliments, begudes i altres recursos. • Unitat 7. Iniciació a la Gramàtica Bàsica en LSE

OBJECTIU PRINCIPAL: Desenvolupar noves estratègies comunicatives amb altres persones i discapacitats auditius, sent avui un important reclam professional que pot ser aplicat en àmbits professionals, educatius d'oci i temps lliure.


Accés a la demo