CURSOS ONLINE

Campus Hada Online

Curs online de LSE A2

Llengua de signes espanyols - Nivell A2
Duració: 120 hores

200.00

Conttinguts:

El curs de Llengua de Signes Espanyola A2 està dividit en 6 unitats formatives, en total de 120 hores. Els temaris de cada unitat són:

• Unitat 0. Presentació.

• Unitat 1. Repàs i ampliació dels coneixements lingüístics en LSE.

• Unitat 2. Estudies o treballes?

• Unitat 3. Animals, medi ambient i convivència.

• Unitat 4. Estats d'ànim, psicològics i físics.

• Unitat 5. Oci i temps lliure: espectacles, esports, activitats ...

• Unitat 6. Ciutats, els seus gastronomies i els seus costums.


OBJECTIUS PRINCIPALS:

• Desenvolupar i ampliar estratègies comunicatives amb altres persones i discapacitats auditius, per continuar amb el reclam professional aplicat en àmbits professionals, educatius d'oci i temps lliure.

• Dominar elements lingüístics senzills (lèxics i estructures gramaticals) situacions quotidianes; ampliant el vocabulari per signar amb claredat i de manera entenedora.

• Familiaritzar-te amb les normes socials culturals i d'integració comunicativa de la comunitat de signants.


Accés a la demo