ÀREA FORMACIÓ

Programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades (Plans Transversals i Sectorials)

Descripció

Fundació GRUPO HADA participa en les formacions dels Plans Transversals i Sectorials que atorga el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Les nostres activitats estan oficialment reconegudes i gestionades conjuntament amb PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) i l’Agrupació d’entitats formatives PimeConeixement.

L’objectiu és millorar la qualificació del capital humà de les empreses, donant una resposta global i adaptada a les necessitats derivades de la competitivitat del teixit econòmic i de la cohesió social i territorial. Els plans de formació van dirigits prioritàriament a treballadors / ores ocupats / ades per contribuir a l’adaptació i innovació dels dispositius i recursos de la formació professional i a les noves necessitats de l’economia catalana.

Què oferim

Dins dels Plans Transversals es realitzen accions formatives específiques en Llengua de Signes oferint una sèrie de mòduls de formació de 30 hores subvencionats:

Formacions en Llengua de Signes

Lengua de Signos Catalana – Nivel A1 - Subvencionado

  • Iniciació a la Llengua de Signes Catalana (30 horas)
  • Millorant el coneixement de la Llengua de Signes Catalana (30 horas)
  • Gramàtica de la Llengua de Signes Catalana (30 horas)
  • Gramàtica avançada de la Llengua de Signes Catalana (30 horas)

 

Lengua de Signos Catalana – Nivel A2 – Subvencionado
  • Llengua de Signes Catalana A2.A (30 hores)
  • Llengua de Signes Catalana A2.B (30 hores)
  • Llengua de Signes Catalana A2.C (30 hores)
  • Llengua de Signes Catalana A2.D (30 hores)

Contacte

Lloc de realització i contacte:

📩 aularisign@grupohada.org