PROGRAMA SINGULARS

L'objectiu del programa és reforçar l'ocupabilitat dels joves no ocupats i no integrats en els sistemes d'educació o formació.

Descripció

L’objectiu del programa és reforçar l’ocupabilitat dels joves no ocupats i no integrats en els sistemes d’educació o formació, mitjançant la realització d’actuacions encabides en el que determina el Pla Nacional d’Implementació de la Garantia Juvenil.

El programa s'executa conjuntament amb diverses entitats del territori coordinades pel Consell Comarcal al Vallès, on Fundación Grupo Hada, com a entitat especialitzada en col·lectius amb diversitat funcional, tutoritza un grup de 15 joves amb discapacitat.

Els requisits que han d’acomplir els participants són:

  • Tenir més de 16 anys i menys de 30, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer de sistema nacional de Garantia Juvenil.
  • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • No d'haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a data de presentació de la sol·licitud.
  • Tenir certificat de discapacitat.

Què oferim

Les actuacions que es desenvolupen en el programa són:

  • Orientació que inclogui l'assessorament individualitzat, orientació professional i en emprenedoria, informació laboral i acompanyament en la recerca de feina.
  • Formació professionalitzadora ajustada a les necessitats de les persones participants.
  • Pràctiques en empreses.

Contacte

Per a més información:

📩 singulars@grupohada.org

☎️ 935 19 12 30

🏡 Carrer Serra Galliners, 68 B – 08290 – Cerdanyola del Vallès

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la iniciativa d'Ocupació Juvenil, d'acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la iniciativa d'Ocupació Juvenil, d'acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil