PROGRAMA U-INTEGRALS +45

Unitat d’Itineraris Integrats per a la reactivació i inserció laboral per a persones aturades de llarga durada amb especials dificultats d’inserció en el mercat de treball.

Descripció

Unitat d’Itineraris Integrats per a la reactivació i inserció laboral per a persones aturades de llarga durada amb especials dificultats d’inserció en el mercat de treball. Subvencionat per la Conselleria de Polítiques Socials, Famílies, Igualtat i Natalitat, amb càrrec a l'0,7 per 100 de l'rendiment sobre la Renda de les Persones Físicas

La seva finalitat: millora de l’ocupabilitat facilitant l’accés a la formació i l’ocupació a través de serveis i accions d’informació, acompanyament, assessorament i formació en matèria d’orientació laboral: Itineraris personalitzats d’inserció laboral.

Servei tutoritzat especialitzat, que té en compte les circumstàncies personals i professionals de l’usuari per determinar les seves capacitats i interessos i gestionar la seva trajectòria de formació, de recerca de feina o de posada en pràctica d’altres iniciatives professionals.

Actuacions que inclou el programa:

Què oferim

 • Accions individuals (sesions entre 1 y 2 hores) y grupals.
 • Pla de formació a mida:
  1. Activitat formativa Alfabetització informàtica.
   Amb aplicació pràctica a la recerca de feina. Es tracta de fomentar l'autonomia en aquest àmbit per trencar de forma seqüencial amb la dependència de serveis de suport.
  2. Activitat formativa “Training Skills”.
   Amb l’objectiu de potenciar l’adquisició d’habilitats socials i laborals, així com reforçar la persona com a primer agent de canvi en el seu propi procés d’inserció.
  3. Activitats de formació tecnico-profesional i practiques no laborals
 • Espais Cooperatius de recerca de feina. Punt de trobada i de cohesió grupal per analitzar i treballar diferents aspectes relacionats amb la recerca de feina.
 • Espai obert de recera de feina. Cerca organitzada i sistemàtica mitjançant recursos i eines tecnològiques. Recursos tecnològics a disposició de les persones participants en el programa per a la recerca de feina.
 • Sesions d'informació i coneixement de l'entorn produtiu.
 • Gestió d'ofertes i acompanyament en el procés d'inserció.
 • CAMPUS HADA. Plataforma que possibilita l’accés a continguts digitals de formació per impulsar l’autoaprenentatge i millora el coneixement i el maneig d’eines tecnològiques. L’objecte és adquirir les habilitats que requereix el mercat laboral actual.

Contacte

Lloc de realització i contacte:

🏢 C/ Arboleda, 14. Edificio Renta, 92.

Despacho 121 - D5 (1ª planta)

28031 Madrid

☎️ 910 55 86 54

📲 695 212 558

📩 empleo@grupohada.org