PATRONAT I CARACTERÍSTIQUES

Òrgans de govern

✔ President
✔ Direcció
✔ Secretaria

Personal

✔ Direcció
✔ Coordinació tècnica
✔ Tècnics
✔ Professorat
✔ Voluntariat

Cartera de Serveis

✔ CIAIL: Centro Integral de Apoyo e Intermediación Laboral
✔ AULARISIGN: Centre de Formació HADA
✔CAMPUS ONLINE: Accions formatives al campus online
✔ ÀREA JURÍDICA

Col·lectiu destinatari

✔ Persones amb discapacitat
✔ Persones amb risc d'exclusió social i especial vulnerabilitat
✔ Persones amb necessitats educatives especials
✔ Persones joves i majors de 45 anys